Головне меню

 

Електронні адреси, номери телефонів-факсів, поштова адреса для подачі запитів на інформацію:

meriya1@vin-rada.gov.ua

meriya2@vin-rada.gov.ua

meriya3@vin-rada.gov.ua

тел./факс:  8(03143) 2-18-53

поштова адреса:

90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, пл. Миру, 5, адмінбудинок

 

ФОРМА запиту  на отримання публічної інформації

Виноградівська міська рада


ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Виноградівська міська рада

 Усі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради реєструються, обліковуються та оперативно обробляються секретарем-керівника міського голови. 

 Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої розпорядженням міського голови.

      У разі надходження запиту на інформацію безпосередньо до структурного підрозділу міської ради, начальник даного відділу передає відповідний запит до секретаря-керівника міського голови.

       Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі.

         Запити, оформлені з порушенням вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” – не   розглядаються.

         Секретар-керівника міського голови після реєстрації та обробки запиту подає його на резолюцію міському голові або

першому заступнику міського голови.

         Після накладення резолюції на запит відповідальна особа з питань запиту на інформацію передає його виконавцю

та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання

запиту). У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли міська рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до

публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.

        Відповідь на запит на інформацію надається відповідно до резолюції, структурним підрозділом міської ради, який володіє

та відповідає за достовірність і повноту запитуваної інформації, за підписом керівника або посадової особи, що його заміщає.

При цьому секретарю-керівника міської ради надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).

        У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів міської ради, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).

        Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не

просить надати її у іншому вигляді.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про доступ до публічної інформації”, а його копія, в частині інших питань, розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у приміщенні Виноградівської міської ради на стенді послуг, що надаються Виноградівською міською радою, або у секретаря- керівника міської ради (приймальня міської ради).

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш, як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

     Секретар-керівника міської ради систематично інформує міського голову та першого заступника міського голови про кількість та характер запитів на інформацію.


  З А П И Т

на отримання публічної інформації

                Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені (повідомити мене)

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

                Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

Вказати поштову адресу

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факсом

Вказати номер факсу

____________________________________

 

Електронною поштою

Вказати

е-mail__________________________________________

 

В усній формі

Вказати номер телефону

________________________________

 

Підкреслити обрану категорію

 

 

“____”_____________ 20__ року                           ________________________________

                                                                                          (підпис запитувача інформації)

 

Запит зареєстровано: